สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษ ซื้อออนไลน์
ราคาพิเศษ
วิธีเลือกผ้าอ้อม
เซอร์เทนตี้ แบ่งประเภทของผู้ใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามความต้องการ
ที่แตกต่างกันโดยคำนึงถึง 3 ปัจจัย คือ
โดยแบ่งประเภทของผู้ใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ออกเป็น 0-5 ระดับ ดังนี้
^ 1 หยดรองรับปัสสาวะได้เทียบเท่า 100 ซีซี ตามมาตรฐานการทดลองของ บมจ.ดีเอสจีฯ
** แบ่งบรรจุโดย บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
ควรเลือกใช้กางเกงอนามัย หรือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชนิดใด?
แบบทดสอบการเลือกผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชนิดไหนเหมาะกับเรานะ?
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มีหลายประเภทและหลายขนาด
มาเลือกชนิดของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหมาะกับคุณ
ได้ง่ายๆ ด้วยแบบทดสอบ 3 ข้อ ต่อไปนี้